Novinky

Deblín - slavnostní otevření

II/379 Deblín – Tišnov

Po roce stavebních prací byla dne 27.9.2018 slavnostně otevřena stavba II/379 Deblín – Tišnov.

V rámci stavby byla provedena celková rekonstrukce silnice II/379 v intravilánu a extravilánu trasy stávající silnice II/379 v úseku Deblín – Tišnov (staničení dle pasportu cca 10,900 – 17,450). Začátek rekonstrukce silnice II/379 obsahuje stavbu Deblín – průtah, na níž navazuje cca 111,5m za koncem městyse Deblína stavba Deblín – Tišnov (za místem s místními tabulemi „začátek a konec obce“ ve směru na Tišnov). Součástí akce je i stavba Čížky – sanace sesuvu, most č. 37910-1 Čížky, most č. 37911-1 Žernůvka a most č. 3795-3 Kuřimské Jestřabí.

Celková délka rekonstrukce hlavní trasy byla 6,34 km. Součástí stavby hlavní trasy byly dva mosty a množství pilotových a gabionových zdí.

V rámci rekonstrukce došlo k pozitivním změnám ve směrovém vedení trasy spolu s prostorovou úpravou uspořádání komunikace vedoucí ke zlepšení funkčnosti komunikace, větší bezpečnosti provozu, zlepšení komfortu pro řidiče a zároveň ke snížení hluku a emisí.