Novinky

Kraj dal do pořádku přes 3 kilometry silnice

Více než tři kilometry vozovky ve třech silničních úsecích na průtahu obcí Hrubá Vrbka zrekonstruoval Jihomoravský kraj s využitím dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Stavbu za téměř 40 milionů korun spolu se starostou a zástupci zhotovitele slavnostně otevřel náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Naše společnost Linio Plan se podílela na této stavbě připravou projektové dokumentace.

„Projekt je součástí ucelené koncepce zaměřené na modernizaci tahu, který tvoří silnice III. třídy číslo 49918 a 4994, a jež je součástí prioritní regionální silniční sítě Jihomoravského kraje. Soustředíme se též na napojení okolních obcí na tento tah,“ vysvětlil Hanák.

V rámci stavebních prací dali dělníci do pořádku celkem 605 metrů silnice III/49912 v části průtahu obce Hrubá Vrbka, dále opravili 1 631 metrů silnice III/49918 také v intravilánu obce a 937 metrů silnice III/49919 částečně v Hrubé Vrbce a částečně za hranicemi obce. Stavební práce zabraly zhruba rok a přibližně polovinu nákladů pokryje dotace.

„Rekonstrukce spočívala převážně v provedení recyklace za studena a následné pokládce asfaltových vrstev s navýšením tloušťky stávající konstrukce vozovky. Součástí stavby byla rekonstrukce odvodnění, stávajících zálivů autobusových zastávek, úprava křižovatek s místními komunikacemi, chodníků a sjezdů, přeložky inženýrských sítí. Zároveň jsme zrekonstruovali i tři mosty,“ popsal Hanák.

Na rekonstrukci silnic navazuje výstavba chodníků, osvětlení přechodu pro chodce a parkovacích stání, kterou zajišťuje obec Hrubá Vrbka.