Novinky

Drnholec - Mikulov, rekonstrukce mostu

Dne 16. 6. 2022 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného třípolového mostu na trase Drnholec – Mikulov.

Most z roku 1980 musel projít kompletní rekonstrukcí s ohledem na jeho havarijní stav způsobený vysokou dopravní zátěží. V rámci rekonstrukce došlo k demolici stávající nosné konstrukce a zesílení stávajících základových konstrukcí opěr pomocí mikropilot.

Na fotografiích níže je zachycen celý průběh výstavby včetně demoličních prací.