Novinky

Modernizace Křižovatky II/385 x II/387 v Předklášteří

Významná změna dopravní Infrastruktury: Modernizace Křižovatky II/385 x II/387 v Předklášteří

V rámci programu BESIP byl dokončen projekt modernizace křižovatky II/385 a II/387 u Předklášteří. Tento projekt přinesl výrazné změny a vylepšení pro všechny uživatele této dopravní tepny.

Rozlehlá vidlicová křižovatka, skládající se z tří samostatných uzlů, již dosáhla své kapacity a nesplňovala moderní standardy pro bezpečnost a plynulost provozu. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit efektivní křižovatku stykovou, která bude lépe zvládat nápor dopravy a zároveň zásadním způsobem zvýší bezpečnost všech účastníků silničního provozu.