Novinky

Most ev.č. 122-011 přes Židovu strouhu

Po šesti měsících oprav byl v září uveden do provozu most ev. č. 122-011, převádějící silnici II/122 přes Židovu strouhu, která je přírodní památkou. Rekonstrukce mostu spočívala v kompletním odstranění a realizaci nového mostního svršku, sanaci stávající nosné konstrukce a spodní stavby. Součásti stavby byla také oprava stávajících svahů pod mostem a pročistění stávajícího koryta potoka včetně zpevnění svahů koryta těžkým kamenným záhozem.