I/38 oprava krytu vozovky Vrbovec – hranice ČR

I/38 oprava krytu vozovky Vrbovec – hranice ČR

Stavba řešila rekonstrukci komunikace I/38 od křižovatky se silnici III/40835 (na obec Vrbovec) až po státní hranici včetně průtahu obcí Chvalovice v celkové délce 6,115 km.

Rekonstrukce spočívala v úpravě vozovkových vrstev v tloušťce 430 mm. S ohledem na vysoký obsah PAU v asfaltových směsích bylo vybráno řešení, které umožňovalo zapracovat co nejvíce takto kontaminovaného materiálu zpět na stavbě. Aby toto řešení nesnížilo celkovou životnost opravené vozovky byla podkladní vrstva ACP nahrazena vrstvou VMT a vrstva ACL zesílena na 70 mm.

V km 2,8 – 4,0 byl současně realizován zkušební úsek na kterém byla vrstva VMT v šachovnicovém uspořádání nahrazena podkladní vrstvou z asfaltového betonu pro podkladní vrstvy ACP 22S a do asfaltového souvrství byla přidána aramidová vlákna. Alternativně byla ve stejném úseku vrstva VMT zachována a aramidová vlákna byla přidána pouze do ložní a obrusné vrstvy.

I/38 oprava krytu vozovky Vrbovec – hranice ČR

Stupně PD: PDPS
Realizace: 05/2022 - 07/2022
Zhotovitel: Imos Brno, a.s.
Investor: ŘSD ČR