I/52 Bavory – Dolní Dunajovice

Stavba řešila rekonstrukci povrchu vozovky v celkové délce 5,223 km.

Rekonstrukce zahrnovala odfrézování a pokládku nové ložní a obrusné vrstvy. V rámci rekonstrukce také byly provedeny nové dělící ostrůvky v místech křižovatek, odstraněny stávající směrové sloupky, seříznuty a dosypány krajnice. Částečné plošné úpravy byly provedeny také v místě křižovatek. Součástí stavby bylo také seříznutí krajnic a jejich následné dosypání odfrézovaným materiálem.

PROJECT DETAILS

Stupně PD: PDPS, RDS
Realizace: 04/2021–06/2021
Zhotovitel: Eurovia CS, a.s.
Investor: ŘSD ČR