II/373 Brno ul. Jedovnická

Rekonstrukce silnic II/373 a II/642

Stavba řešila rekonstrukci silnic II/373 a II/642, které byly v nevyhovujícím (havarijním) stavu.

Rekonstrukce silnice II/373 spočívala v odstranění stávající obrusné, ložné a podkladní vrstvy konstrukce vozovky a provedení lokálních sanací a zbudování nových horních vrstev konstrukce vozovky. Rekonstrukce silnice II/642 spočívala v odstranění stávající vrstev v tl. 540 mm a provedení parapláně (400 mm). Následně byla provedena pokládka štěrkodrtí v tl. 350 mm a nových asfaltových vrstev tl. 190 mm.

V celém úseku byly vyměněny či výškově upraveny uliční vpusti, vyměněny a vyrovnány kanalizační poklopy včetně uzávěrů vody a nově položeny indukční smyčky v místě vzájemného křížení.

Součástí stavby byla výměna obrub v celé délce trasy.

PROJECT DETAILS

Stupně PD: PDPS, RDS
Realizace: 07/2021–10/2022
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Investor: SÚS JmK