II/413 Vítonice most 413-013

II/413 Vítonice most 413-013

Stavba řešila demolici stávající nevyhovujícího mostu tvořeného ocelovými nýtovanými nosníky s železobetonovou mostovkovou deskou a dodatečným rozšířením tvořeným ocelovými válcovanými I nosníky a jeho náhradu novou konstrukcí.

Nový most byl proveden jako monolitický železobetonový uzavřený rám o jednom poli, založený na mikropilotách s parametry: délka přemostění 9,5 m, délka mostu 19,4 m, šířka mostu 12 m.

Součástí stavby byla rekonstrukce vozovkových vrstev na mostě a přilehlých křižovatkách, vybudování nových chodníků na mostě v předpolích mostu, přeložky inženýrských sítí (nadzemní NN a sdělovací kabel). Současně byl upraven propustek u mostu.

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP/PDPS, RDS
Realizace: 05/2021–12/2021
Zhotovitel: FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: SÚS JmK