II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007

II/414 Drnholec – Mikulov, most ev. č. 414-007

Jedná se o kompletní rekonstrukci třípolového mostu z roku 1980. V rámci rekonstrukce došlo k demolici stávající nosné konstrukce a zesílené stávajících základových konstrukcí opěr pomocí mikropilot, realizaci nových opěr a dříků podpěr včetně nových úložných prahů a k výstavbě nové NK mostu na rekonstruované spodní stavbě.

Základní parametry rekonstruovaného mostu jsou:

  • Délka mostu 97,98 m
  • Délka nosné konstrukce 90,17 m
  • Rozpětí pole 28,75 + 28,89 + 28,89 m

Drnholec - Mikulov, most ev. č. 414-007

Stupně PD: DUSP, PDPS, RDS
Realizace: 06/2021 - 06/2022
Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Investor: SÚS JmK