III/383 4 Viničné Šumice – Pozořice Most 383 4-1

Rekonstrukce mostu a úprava komunikace III/383 4 Viničné Šumice – Pozořice: Demolice a výstavba nového železobetonového mostu

V rámci rekonstrukce byla provedena demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostu, který byl proveden jako železobetonový rám o jednom poli.

Současně došlo k úpravě související komunikace v délce 215,7m a vybudování vjezdové brány. V rámci této úpravy silnice a minimalizaci záboru zemědělské půdy byl proveden vyztužený násyp s lícem ve sklonu 1:06 (60°) z ocelových panelů a kameniva. Násyp je vyztužen geomřížemi. Před položením geomříží byl stávající terén upraven (provedeny svahové stupně).

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP, PDPS, RDS
Realizace: 07/2021–12/2021
Zhotovitel: STAVBY SR Group s.r.o.
Investor: SÚS JmK