III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická

Kompletní rekonstrukce silnice III/3963

Stavba řešila kompletní rekonstrukci silnice III/3963 v celkové délce 560m včetně úpravy křižovatky se silnicí III/4133. Během stavby byla provedena výměna podloží a konstrukčních vrstev vozovky. Stabilitu svahu a komunikace v km 0,160 – 0,245 je zajištěna mikropilotovou stěnou. Součástí stavby byla realizace inženýrských sítí – nová dešťová kanalizace, přeložka vodovodního řadu, úprava plynovodu, rekonstrukce veřejného osvětlení a nasvětlení přechodu pro chodce.

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP/PDPS
Realizace: 11/2020–07/2021
Zhotovitel: Sdružení „Společnost Mitrenga – stavby SR“; Mitrenga – stavby spol.s r.o.; STAVBY SR group s.r.o
Investor: SÚS JmK