III/4167 Žatčany, most 4167-1

III/4167 Žatčany, most 4167-1

Stavba řešila demolici stávajícího mostu a výstavbě nového ve stejné poloze. Nový most je monolitický ŽB otevřený rám o jednom poli. Založení mostu je hlubinné na velkoprůměrových pilotách. Součástí stavby byla i úprava koryta pod mostem a úprava silnice III/4167 v délce 336 m.

Základní parametry nového mostu:

  • Délka mostu 17,10 m
  • Délka nosné konstrukce 7,80 m
  • Délka přemostění 6,50 m

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DUSP, PDPS, RDS
Realizace: 06/2021–12/2021
Zhotovitel: PORR a.s.
Investor: SÚS JmK