Most ev.č. 122-011 přes Židovu strouhu

Rekonstrukce třípolového mostu z roku 1985

V rámci rekonstrukce došlo ke kompletnímu odstranění mostního svršku, sanaci stávající nosné konstrukce a spodní stavby, realizaci vyrovnávacího betonu na mostě, výměně odvodňovačů a realizaci nového mostního svršku. Součásti stavby byla také oprava stávajících svahů pod mostem a pročistění stávajícího koryta potoka Židova strouha od napadaných nánosů vč. zpevnění svahů koryta těžkým kamenným záhozem dle požadavku správce toku.

Potok Židova strouha je přírodní památkou. Stavba tedy probíhala v ochranném pásmu přírodní památky a proto pro zához koryta bylo nutné použít kamen, který nenarušil geochemické parametry v lokalitě či toku.

Základní parametry rekonstruovaného mostu jsou:

  • Délka přemostění 69m
  • Délka mostu 84,98 m
  • Délka nosné konstrukce 72,44 m
  • Rozpětí pole 23,56 + 24,05 + 23,54 m

PROJECT DETAILS

Stupně PD: DSP, PDPS, RDS
Realizace: 04/2019 – 09/2019
Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Investor: Jihočeský kraj