Silnice I/53 Lechovice, obchvat

Novostavba přeložky silnice I/53 v kategorii S 11,5/80 o celkové délce hlavní trasy 4,400 km, která je řešena jako jižní obchvat obce Lechovice.

Začátek úpravy je v km 11,420 stávající silnice I/53, konec v km 15,820. V rámci silničních objektů bylo provedeno napojení na stávající silnici I/53 do obce Lechovice v km 0,370 a do místní části Lechovice – Zámecký vrch v km 3,352. Křižovatky se silnicí II/414 Lechovice – Borotice a se silnicí III/3974 ve směru na Čejkovice jsou řešeny jako úrovňové. Křížení s polní cestou v km 2,341 je navrženo jako mimoúrovňové s úpravou směrového vedení cesty. V rámci stavby byly v nutném rozsahu upraveny stávající polní cesty. Součástí stavby bylo i 5 mostních objektů celkové délky 203 m a úpravy/přeložky inženýrských sítí (vodohospodářské, elektro, plyn).

 

Více informací: https://silnice-zeleznice.cz/silnicni-infrastruktura/vystavba-obchvatu-obce-lechovice-na-silnici-i-53-373

PROJECT DETAILS

Stupně PD: RDS pro SO 1xx, SO205
Realizace: 01/2017 – 06/2019
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Investor: ŘSD ČR