CEITEC, Brno

Areál VUT v Brně CEITEC – komunikace

Jedná se o prodloužení ulic Purkyňovy a Kolejní.

Prodloužení ulice Purkyňovy je navrženo od nově dokončené části ul. Purkyňovy (konečná tramvaje DPmB a příjezd do vozovny DPmB) ve směru na sever k Bystrci (přehrada a letiště Medlánky). Prodloužení ulice Purkyňovy je realizováno až po stávající místní komunikaci ve vzdálenosti cca 680 m od konečné tramvaje. Prodloužení ulice Purkyňovy je páteřní obslužnou komunikací celého rozvojového území Technologického parku Brno. Slouží k napojení nejen výzkumného centra CEITEC, ale i dalších záměrů v území (AdMaS, TPB fáze II, …). Zajišťuje komfortní spojení na nadřazenou dopravní síť, zejména E461 (MÚK Hradecká – Purkyňova cca 0,6 km od centra CEITEC). Takto je zajištěna výborná dostupnost centra ze severu od Svitav a Hradce Králové, z jihu od Vídně (E461) a Bratislavy (E50), ze západu od Prahy (E65) a z východu od Olomouce a Ostravy (E462). Tato komunikace je posledním úsekem významné městské radiály (Kounicova, Jana Babáka, Purkyňova), která spojuje zájmovou oblast s jádrem města.

Prodloužení ulice Kolejní (dále jen ul. Kolejní) je navrženo z ul. Purkyňovy v km 0,130 nové úpravy, směrem západním až k místu napojení na stávající ulici Kolejní v prostoru kolejí VUT. Nově navržená prodloužení komunikací jsou směrově výškově a šířkově řešeny tak, že je možné je využít pro autobusy MHD.

CEITEC, Brno

Stupně PD: DSP, TDS, RDS
Realizace: 2012-2013
Zhotovitel: SKANSKA a.s.
Investor: Statutární město Brno