Novinky

Silniční konference 2017

Dvoudenní největší odborná akce svého druhu v České republice, se letos konala v Brně na výstavišti ve dnech 18. a 19. října 2017

25. ročník tradiční odborné Silniční konference se konal pod záštitou důležitých osobností ČR: Bohuslav Sobotka – předseda vlády České republiky, Dan Ťok – ministr dopravy, Bohumil Šimek – hejtman Jihomoravského kraje, Petr Vokřál – primátor statutárního města Brna.

Na účastníky čekalo 520 minut odborných přednášek a 50 minut diskuzí na různá témata, od strategie silniční výstavby v budoucích letech, financování dopravní infrastruktury dálnic a silnic v rámci ČR i krajů, přes legislativní změny na stavbách k bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti práce na stavbách. Byly představeny také významné silniční stavby. Zajímavý byl blok věnovaný využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (BIM). S koncepcí zavádění BIM (Building Information Model) v České republice nás seznámili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. Velký zájem byl o přednášku ohledně problematických oblastí revize ČSN 73 6101, u níž je naše firma aktivním účastníkem připomínkovacího řízení.

Konferenci provázela také rozsáhlá doprovodná výstava „Poprvé v Brně“ a možnost využití 4 technických exkurzí a komentovaných prohlídek brněnských objektů a staveb.

Za Linio Plan se konference účastnil ředitel společnosti Ing. Pavel Vacek a dále pak Ing. Jakl, Ing. Maliňák a Ing. Kokorský.

Další příspěvky: