Novinky

Stavba CEITEC VUT získala titul Stavba roku JmK

Na stavebním veletrhu konaném na brněnském výstavišti opět proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Stavba JmK, první místo získala stavba CEITEC VUT

V kategorii občanské vybavenosti, získala první místo stavba CEITEC VUT – Středoevropský technologický institut, který slavnostně zahájil plný provoz na konci roku 2016.

V rámci stavby CEITEC VUT se naše společnost podílela projektováním prodloužení komunikace ulic Purkyňovy a Kolejní včetně areálových komunikací.

Více o projektu Areál VUT v Brně CEITEC.

Další příspěvky: