Most Rudolfov

Most evid. č. 634-003 přes potok v Rudolfově

Jednalo se o rekonstrukci jednopolového klenbového přesýpaného mostu z roku 1932.

V rámci rekonstrukce bylo provedeno: rozebrání stávající vozovky na mostě, oprava klenby, rozebrání stávající poprsní zdi, otryskání betonové klenby, reprofilace, nová izolace, za opěrami osazena nová drenáž, přespárování kamenných opěr a křídel, vybetonování nových poprsních zdí, které jsou spojeny ocelovými táhly, aby byly minimalizovány rozměry a tím přitížení klenby, nová římsa v odpovídající výškové úrovni, do které je osazeno zábradelní svodidlo se svislou výplní, v předpolích mostu výměna svodidel.

V patě násypu na výtokové straně mostu došlo k vybudování nové opěrné zídky.

Most Rudolfov

Stupně PD: DSP+ZDS, RDS
Realizace: 2014
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Investor: SÚS Jčk