Most Petrovice

PETROVICKÝ MOST, ev.č. 155-001

Jedná se o celkovou rekonstrukci spočívající v demolici stávajícího mostu a realizaci nové nosné konstrukce vč. úpravy směrového vedení trasy silnice II/155 v oblasti mostu.

Most je proveden jako monolitický železobetonový rám o jednom poli v levostranném oblouku R=49,0 m, světlost mostního otvoru je 6,00 m. Objekt je založen na vrtaných pilotách o průměru 900 mm (dl. 9,0 m). Piloty jsou vetknuté do podložních rul.Most Petrovice

Stupně PD: DSP+ZDS/PDPS, RDS
Realizace: 2015
Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.
Investor: SÚS Jčk