OZ Studenec

Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/160 před Studencem

Rekonstrukce stávající opěrné zdi na silnici II/160 před obcí Studenec, poškozené při povodních v roce 2013. Délka původní zdi byla 284,0 m, délka nové zdi je 241,5 m.

Začátek stávající opěrné zdi (kamenná zeď vyskládaná z kamenů na sucho) v délce 46,0 m byl odstraněn a nahrazen novou úhlovou zdí z monolitického železobetonu dl. 43,31m, která byla rozdělena na 4 dilatační celky. Střední část stávající zdi v délce 198,0 m byla sanována. Líc kamenné zdi byl očištěn tlakovou vodou, provedlo se přespárování líce zdiva dříku zdi na pohledové ploše. Části dříku zdi s deformovaným lícem a části zdi s absencí jakéhokoliv spárování líce byly rozebrány a znova přezděny.  Dřík zdi byl zpevněn nízkotlakou injektáží cementovou směsí.  V horní hraně dříku zdi byla odbouraná část zdi v tl. cca 20 cm a nahrazena železobetonovou dobetonávkou.

Na nové úhlové opěrné zdi a na střední sanované části původní opěrné zdi byla provedena nová monolitická železobetonová římsa z provzdušněného betonu s odrazným obrubníkem.  Horním povrchem římsy bylo provedeno odvodnění povrchu přilehlé komunikace pomocí příčných prostupů římsou šířky 25 cm. Na horní hraně nové římsy bylo osazeno ocelové zábradelní svodidlo ZSNH4 se svislou výplní. Na konci zdi v délce 40 m byla odstraněná římsa a horní vrstvy zdiva dříku (cca 20 cm). Stávající silniční svah byl doplněn těžkým kamenným záhozem v maximálním množném rozsahu. Před opravenou zdí byla v korytě řeky Vltavy doplněna původní přitěžovací lavice. Lavice je provedena těžkým kamenným záhozem s váhou jednotlivých kamenů až 200 kg. Přitěžovací lavice jednak zvyšuje stabilitu opravené opěrné zdi, jednak chrání opěrnou zeď před povodňovými vodami řeky Vltavy.

OZ Studenec

Stupně PD: DSP+ZDS/PDPS, RDS
Realizace: 2014
Zhotovitel: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Investor: SÚS Jčk